Hoàng Đình Thuyên Là ai?

Hoàng Đình Thuyên là doanh nhân, nhà giáo, nhà huấn luyện đào tạo nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trên internet.

Các chương trình huấn luyện và đào tạo của anh đã giúp học viên dễ dàng đơn giản có thể tự xây dựng cho mình hệ thống kinh doanh dựa trên nền tảng internet với chi phí ban đầu rất nhỏ!